V2000 SQL cennik

Drukuj PDF

System, którego efekty działania przekroczą koszty zakupu.

 

Ceny podstawowych wersji programu, z bezpłatną wersją serwera baz danych Microsoft SQL.

Moduł

Cena netto  zł

V2000 SQL wersja podstawowa dla 5 użytkowników zawierająca:

Gospodarkę Magazynową,

Sprzedaż,

Zakup,

Zamówienia z obsługą łańcucha dostaw,

Transferowanie dokumentów,

Kontrola cen, marż, linii kredytowych,

Należności,

Zobowiązania,

Kasa i Bank,

Finanse i Księgowość,

Płace w wersji współpracującej z programem Płatnika,

Obsługa wielu walut we wszystkich modułach w tym:

Faktury eksportowe,

Dostawy z importu i ze składu,

Rozliczenie magazynu w cenach dewizowych z liczeniem różnic kursowych,

Kalkulacje cen dewizowych,

Rozrachunki w zł i dewizach.

Edytor raportów.

13.000,-

V2000 SQL dopłata do kolejnych stanowisk (za każde kolejne stanowisko)

1.000,-

Moduł obsługi drukarek fiskalnych firmy Posnet i Elzab (dla jednej drukarki)

500,-

Moduł obsługi kas fiskalnych firmy Elzab(dla jednej kasy)

800.-

Moduł replikacji i importu - eksportu danych dla firm wielo-oddziałowych (za oddział)

1.800,-

Moduł obsługi kodów kreskowych

1.500,-

Moduł obsługi terminali w sieciach rozległych  (wymaga licencji na użytkownika)

400,-

Moduł obsługi produkcji

(technologia, rozliczenie zużycia materiałów, planowanie, bilans potrzeb mat., automatyczne zamówienia)

5.700,-

Moduł analiz handlowych

4.900,-

Moduł obsługi Internetu (sklep internetowy, obsługa ofert)

Tel.

Usługi wdrożeniowe za godzinę + koszty dojazdu

Tel.

 

Abonament roczny (help-line telefoniczny, aktualizacja wersji)                       12% wartości oprogramowania

 

Do prawidłowej pracy z programem niezbędne jest minimum 30-100 godzin szkolenia i wdrożenia w zależności od wersji. Świadczymy również usługi polegające na konsultacjach, pomocy w zorganizowaniu przetwarzania, ustaleniu zasad prowadzenia księgowości , inne wykraczające poza sprawy informatyczne związane z programem.

Zapraszamy do podpisania umowy o stały nadzór serwisowy. Gwarantuje on: 24 godzinną reakcję na problemy zgłaszane przez użytkowników, stałą opiekę nad systemem

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT, który wynosi 23%