MOS Podstawowe korzyści

Print PDF
There are no translations available.

 

 

» Łatwe zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych.

» Usprawnienie obiegu informacji na linii klient - centrala firmy.

» Bezpośredni dostęp do informacji o:

- klientach,

- płatnościach,

- promocjach,

- stanach magazynowych,

- zamówieniach.

 

Dokumenty

» Szybkie wprowadzanie kolejnych zamówień, bez konieczności ich
ponownego przepisywania do systemu centralnego.
» Weryfikacja informacji o kliencie posiadanych przez centralę.
» Lepsza kontrola nad pracownikami w terenie.
» Możliwości optymalnego planowania własnego czasu pracy
przez pracownika.

Masz wątpliwości, inne wymagania, to zadzwoń. Nasi specjaliści są gotowi zrealizować projekt dedykowany dla Twojej firmy.